Siuntų sekimas

Taisyklės

Patvirtinta:
UAB „Samus“ direktoriaus
2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. IS 11-002
UAB „Samus“ Pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklės.

UAB „Samus“ pasiuntinių paslaugų taisyklės

Turinys

 1. TAISYKLIŲ REIKŠMĖ
 2. TAISYKLIŲ TAIKYMAS
 3. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS
 4. UAB „Samus“ PASLAUGOS
 5. UŽSAKYMO PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS
 6. SIUNTŲ TIPAI JŲ ŽYMĖJIMAS IR IŠMATAVIMAI, PRISATYMO TERMINAI
 7. PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS
 8. SIUNTOS PERDAVIMAS VEŽIMUI
 9. GABENIMUI NEPRIIMAMI DAIKTAI
 10. SIUNTOS ATIDAVIMAS GAVĖJUI
 11. SIUNTOS PERDAVIMO APSUNKINIMAI
 12. NEĮTEIKTOS SIUNTOS
 13. GABENIMO LAIKAS IR KOMPENSACIJA
 14. PASLAUGŲ TARIFAI IR ĮKAINIAI
 15. PVM SĄSKAITŲ–FAKTŪRŲ IŠRAŠYMAS IR APMOKĖJIMAS
 16. SĄSKAITOS–FAKTŪROS KOREGAVIMAI
 17. ATSISAKYMAS PRIIMTI SIUNTAS ARBA JŲ ATMETIMAS
 18. ATVEJAI, KURIAIS ATSAKOMYBĖ NĖRA PRISIIMAMA IR NEGALI BŪTI TAIKOMA
 19. ATSAKOMYBĖS RIBOS IR DEKLARUOTOJI VERTĖ
 20. GARANTIJŲ NEBUVIMAS
 21. PRETENZIJŲ REIŠKIMAS
 22. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS
 23. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

1. TAISYKLIŲ REIKŠMĖ

1.5 Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Samus“ pasiuntinių paslaugų teikimo tvarką;
1.5 UAB „Samus“ atsakomybės atvejus ir atsakomybės ribojimus iki apibrėžtų dydžių;
1.5 Atvejus, kai UAB „Samus“ neatsako už siuntos trūkumą, pažeidimą arba pavėluotą pristatymą.
1.4 Taisyklės papildo ir detalizuoja sutartyje tarp UAB „Samus“ ir Užsakovo pateiktas nuostatas. Jeigu tarp šių Taisyklių ir rodytos sutarties yra prieštaravimų, pirmenybė teikiama sutarties nuostatoms.
1.5 Siuntėjai turi detaliai susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir esant reikalui apdrausti savo interesus.
Atgal į turinį

2. TAISYKLIŲ TAIKYMAS

2.1 Taisyklės taikomos kiekvienam siuntų gabenimui naudojantis UAB „Samus“ paslaugomis: gabenant kelių, oro ar jūros transportu tiek vidaus, tiek ir tarptautiniais maršrutais.
2.2 Išskyrus 2.3 punkte numatytą išlygą, šios Taisyklės yra viršesnės ir joms teikiama pirmenybė bet kuriuose kituose dokumentuose pateiktų nuostatų atžvilgiu. Jeigu Užsakovas, pateikdamas užsakymą nukrypsta nuo šių Taisyklių, taikomos Taisyklių ir (arba) sutarties nuostatos.
2.3 Taisyklių negalima keisti, išskyrus atvejus, kai Užsakovas ir UAB „Samus“ atstovas, turintis aiškų ir specialų rašytinį įgaliojimą nurodytam veiksmui atlikti, sudaro šiuo klausimu aiškų rašytinį susitarimą.
Atgal į turinį

3. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

3.1 UAB „Samus“pasiuntinių paslaugų teikėjas
3.2 Užsakovas – fizinis ar juridinis asmuo (įskaitant jo darbuotojus arba įgaliotus asmenis), kuris pateikia UAB „Samus“ užsakymą pagal sutartį arba užsakymą nesudarius sutarties.
3.3 Siuntėjas – šalis, kuri siunčia siuntą arba asmuo, iš kurio turi būti paimta siunta.
3.4 Gavėjas – šalis, kuriai siunčiama siunta arba asmuo, kuris priima siuntą paskirties vietoje.
3.5 Pakuotė – bet koks UAB „Samus“ priimtas vokas, laiškas, pakas, paketas, siuntinys arba kitas krovinys.
3.6 Siunta – viena arba daugiau pakuočių, gabenamų pagal vieną važtaraštį.
3.7 Važtaraštis – bet koks važtaraštis arba lydraštis, UAB „Samus“ naudojamas siuntos identifikavimui.
3.8 Nestandartinė siunta – siunta kurios bent vienas iš dydžių (ilgis, plotis, aukštis, apimtis, svoris) viršija standartinės pakuotės dydį, nurodytą šių Taisyklių 6 punkte.
3.8 Transportavimo mokesčiai – valstybei mokėtinos sumos už Siuntos gabenimą keliais, oru ar jūra, pvz.. muitai, PVM, akcizai ir kiti valstybiniai mokesčiai bei rinkliavos.
3.9 Darbo diena – bet kuri kalendorinė diena, kuri išsiuntimo arba paskirties šalies įmonėms yra darbo diena. Darbo ir nedarbo dienos įvairiose paskirties šalyse gali būti skirtingos.
3.10 Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo (įskaitant jo darbuotojus ar įgaliotus asmenis), kuris pateikia ir apmoka UAB ”Samus” paslaugų užsakymą pagal sutartį arba nesudaręs sutarties.
3.11 Siuntą lydintis dokumentas (lydraštis) – vežėjo arba siuntėjo išrašytas popierinis arba elektroninis dokumentas, patvirtinantis siuntos vežimo sutartį.
3.12 Pasirašyti – pasirašymas popieriniame arba elektroniniame dokumente naudojant liečiamą nešiojamo kompiuterio ekraną ir/ar kitas pasirašymo priemones.
3.13 Parašas – parašas esantis popieriniame ar elektroniniame dokumente.
3.14 Raštu – pranešimo perdavimo būdas, kai informacija vežėjui arba klientui perduodama tiesiogiai raštu, išsiunčiama paštu, elektroniniu paštu ar faksimilinėmis ryšio priemonėmis.
3.15 Sutartis – pašto siuntų vežimo sutartis, jos priedai, pakeitimai bei papildymai.
3.16 Kurjeris – asmuo, dirbantis ar atstovaujantis vežėją, priimant siuntas iš Siuntėjo, pervežant jas bei perduodant gavėjui.
3.17 Bandymo pristatyti pranešimas – pranešimas apie mėginimą pristatyti, paliktas adresato vietoje arba SMS žinutė, jei nurodytas gavėjo telefono numeris, nurodant kurjerio ir siuntos numerį.
3.18 KainininkasUAB „Samus“ teikiamų paslaugų kainos.
3.19 P.O.D – duomenų apie siuntą priėmusį asmenį pateikimas.
3.20 C.O.D – grynųjų pinigų priėmimas iš gavėjo.
3.21 D+(dienų skaičius) – kai D – paėmimo diena plius darbo dienų skaičius.
Atgal į turinį

4. UAB „Samus“ PASLAUGOS

4.1. Naujausios UAB „Samus“ teikiamos siuntų gabenimo paslaugos pateikiamos interneto tinklapyje www.samus.lt
4.2. UAB „Samus“ darbo laikas pirmadienis–penktadienis nuo 8:00 iki 17:00 val.
4.3. Pristatymo laikas skaičiuojamas tik darbo dienomis.
4.4. UAB „Samus“ gali numatyti ir kitas pašto paslaugas aiškiai nenurodytas šių paslaugų teikimo sąlygomis, remiantis atskiro susitarimo su klientu pagrindu.
Atgal į turinį

5. UŽSAKYMO PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

5.1. Užsakydamas siuntos gabenimą, užsakovas turi pateikti užsakymą internetu puslapyje www.samus.lt, prisijungęs prie klientų aptarnavimo sistemos ir užpildęs elektroninį užsakymo lydraštį bei iškvietęs kurjerį. Užsakymas ir kurjerio iškvietimas laikomas priimtu tik gavus programos patvirtinimą.
5.2. Užsakyme visada turi būti nurodyta:
5.2.1 Siuntos siuntėjo juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, kontaktinis telefonas.
5.2.2 Siuntos gavėjo juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, kontaktinis telefonas.
5.2.3 Tipas, brūkšninis ir/arba QR (2D) kodas, pakuočių skaičius, siuntimo datos spaudas;
5.3. Jei užsakovas pateikia klaidingą užsakymą (atvykus UAB „Samus“ kurjeriui paimti siuntos Užsakovas nepateikia siuntos arba nurodo klaidingą siuntos paėmimo adresą), jis moka 5 EUR. (penkių eurų) „Klaidingo iškvietimo“ mokestį, kuris įtraukiamas į einamojo mėnesio PVM sąskaitą-faktūrą, o užsakymas laikomas įvykdytu.
5.4. UAB „Samus“ turi teisę reikalauti papildomų duomenų, reikalingų siuntų pervežimui atlikti.
5.5. Apie atsisakymą priimti užsakymą UAB „Samus“ Užsakovą informuoja per 2 (dvi) valandas, pasinaudodamas viena iš ryšio priemonių, o tais atvejais, kai atsisakymą lemiančios aplinkybės paaiškėja vėliau – nedelsiant po tokių aplinkybių paaiškėjimo.
5.6. Paprastas iškvietimas (nemokamas) – iškvietimas, kuris turi būti atliktas iki 14 val., kurjeris atvyksta iki einamosios darbo dienos 17 val. Penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis iškvietimas turi būti atliktas iki 13 val. Kurjeris atvyksta iki 16 val.
5.7. Skubus iškvietimas (mokestis 5 EUR) – atliekamas nuo 14 val. iki 16 val. Kurjeris atvyksta iki einamosios darbo dienos 17 val. Penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis skubus iškvietimas atliekamas nuo 13 val. iki 15 val. Kurjeris atvyksta iki 16 val.

IŠIMTYS

 1. Šiose Vilniaus miesto gatvėse: Dubiškių g., Gariūnų g., Gariūnų aklig., Graičiūno g., Granito g., Fermentų g., Jočionių g., Kirtimų g., Kibirkšties g., Kuro g., Lentvario g., Metelių g., Paneriškių g., Pirklių g., Sandėlių g., Savanorių pr. (nuo 225 nelyginių nr. ir nuo 272 lyginių nr.), Titnago g. (nuo 16A), Ugniagesių g., Vilijos g., Žarijų g. kurjeris vykdo pašto siuntų surinkimą kas antrą darbo dieną* nuo 10:00 iki 14:00 val., penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis nuo 10:00 iki 13:00 val. Kurjerį iškviesti reikia iki 10:00 val. ryto**.
  * Jeigu šventinė diena yra ne savaitgalį ir tą dieną turėjo atvykti kurjeris, jis atvyks kitą darbo dieną.
  **Jei tai yra diena, kai kurjeris daro surinkimą tame rajone, padarius iškvietimą vėliau, kurjeris, jei jau yra išvykęs iš šio rajono, atvyks tik sekantį kartą, t. y. po dviejų darbo dienų.Gatvės, kurios yra netoli paminėto rajono, bet nėra įtrauktos į sąrašą, yra neaptarnaujamos.
 2. Šiose Vilniaus miesto gatvėse: Dariaus ir Girėno g. (nelyginiai numeriai nuo 19 ir lyginiai nuo 18), Dobkevičiaus g., Eišiškių pl., Geologų g., Meistrų g., Metalo g., Motorų g., Rodūnios kel.  kurjeris vykdo pašto siuntų surinkimą nuo 13:00 val., penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis nuo 12:00 val. Atitinkamai kurjerį iškviesti reikia iki 13 val. pirmadieniais-ketvirtadieniais ir iki 12 val. penktadieniais bei prieššventinėmis dienomis.
  Atgal į turinį

6. SIUNTŲ TIPAI JŲ ŽYMĖJIMAS IR IŠMATAVIMAI, PRISTATYMO TERMINAI

6.1 Pašto Korespondencijos siuntos

6.1.1 Laiškas – spausdintinis pranešimas, siunčiamas popieriniame voke arba sulenkto lapo metodu. Didžiausias galimas svoris – 50 g. Mažiausi galimi matmenys: ilgis – 16,2 cm, plotis 11,4 cm (C6 formatas). Didžiausi galimi matmenys: ilgis – 22,9 cm, plotis 16,2 cm (C5 formatas), aukštis – 0,5 cm. Leistina paklaida – 2 mm.
DĖMESIO – C4 formato vokas yra priskiriamas ne prie laiškų, o prie S siuntų.
6.1.1.1 Pristatymo terminas Lietuvoje nuo 2 iki 6 d. d (D+6).
6.1 1.2 Pristatymo terminas ES iki 10 d. d. (D+10)
6.1 1.3 Pristatymo terminas ne ES iki 20 d. d. (D+20)

6.1.2 S siunta – vokas, arba kitokia pakuotė kurios, didžiausi galimi matmenys: svoris – 500 g. Mažiausi galimi matmenys: ilgis – 0,2 x 9 x 14 cm. Didžiausi galimi matmenys: ilgis – 38,1 cm, plotis 30,5 cm, aukštis – 2 cm. Leistina paklaida – 2 mm.
6.1.2.1 Pristatymo terminas Lietuvoje nuo 2 iki 6 d. d. (D+6)
6.1.2.2 Pristatymo terminas ES iki 10 d. d. (D+10)
6.1.2.3 Pristatymo terminas ne ES iki 20 d. d. (D+20)

6.1.3 M siunta – vokas, arba kitokia pakuotė kurios, didžiausi galimi matmenys: svoris – 2 kg. Ilgio, pločio ir aukščio suma ne didesnė nei 90 cm. Didžiausias matmuo – ne didesnis kaip 60 cm. Leistina paklaida – 2 mm.
6.1.3.1 Pristatymo terminas Lietuvoje nuo 2 iki 6 d. d. (D+6)
6.1.3.2 Pristatymo terminas ES iki 10 d. d. (D+10)
6.1.3.3 Pristatymo terminas ne ES iki 20 d. d. (D+20)

6.1.4 L siunta – vokas, arba kitokia pakuotė kurios, didžiausi galimi matmenys: didžiausias galimas svoris – 30 kg. Nė vienas siuntinio matmuo neturi viršyti 1,05m ilgio ir didžiausios apimties, matuojamos bet kuria kita kryptimi nei ilgis, suma negali būti didesnė kaip 2m – (b + 2*(a + c)) – iki 200 cm (b – ilgis, a – plotis, c – aukštis).
6.1.4.1 Pristatymo terminas Lietuvoje nuo 2 iki 6 d. d. (D+6)
6.1.4.2 Pristatymo terminas ES iki 10 d. d. (D+10)
6.1.4.3 Pristatymo terminas ne ES iki 20 d. d. (D+20)

6.1.5 Laiškai ir S siuntos gali būti pristatomos ir įteikiamos dviem būdais:
6.1.5.1 Be sekimo į gavėjo pašto dėžutę (dėžutė turi būti rakinama, neperpildyta, lengvai pasiekiama). Jei laiškas netelpa į dėžutę arba jį yra sugadinta ir nerakinama, jį kviečiama atsiimti UAB „SAMUS“ arba AB Lietuvos paštas skyriuje. Kelio sekimas – nėra.
6.1.5.2 Pasirašytinai – įteikiama pasirašytinai. Kelios sekimas – yra.

6.1.6 M ir L siuntos yra pristatomos TIK PASIRAŠYTINAI. Siuntos kelio sekimas – yra.

6.1.7 Visų Laiškų ir S tipo korespondencijos siuntų pristatymo kainos yra diferencijuojamos pagal Lietuvos geografines Zonas:
6.1.7.1 I zona – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys.
6.1.7.2 II zona  – Akmenė, Alytus, Anykščiai, Birštonas, Biržai, Druskininkai, Eišiškės, Elektrėnai, Gargždai, Garliava, Ignalina, Jonava, Joniškis, Jurbarkas, Kaišiadorys, Kalvarija, Kazlų Rūda, Kėdainiai, Kelmė, Kybartai, Kretinga, Kupiškis, Kuršėnai, Lazdijai, Lentvaris, Marijampolė, Mažeikiai, Molėtai, Naujoji Akmenė, Nemenčinė, Pabradė, Pagėgiai, Pakruojis, Palanga, Pasvalys, Plungė, Prienai, Radviliškis, Raseiniai, Rietavas, Rokiškis, Skuodas, Šakiai, Šalčininkai, Šilalė, Šilutė, Širvintos, Švenčionėliai, Švenčionys, Tauragė, Telšiai, Trakai, Ukmergė, Utena, Varėna, Vievis, Vilkaviškis, Visaginas, Zarasai, Žiežmariai.
6.1.7.3 III zona – visa likusi, I ir II zonose neišvardinta, Lietuvos teritorija.

6.2 Skubios siuntos

6.2.1 Skubi siunta (S) – Didžiausias galimas svoris – 30 kg.
6.2.1.1 S – Pristatymo terminas Lietuvoje sekančia darbo dieną iki 17 val. (D+1)
6.2.1.2 SW – Pristatymo terminas ES 1–2 d. d. (D+2)
6.2.1.3 SW – Pristatymo terminas ne ES 1–4 d. d. dokumentinėm siuntom ir 2–5 d. d. ne dokumentinėm siuntom (būtina siuntos deklaracija)

6.2.2 Skubi siunta iki 10 val. (S1) – Didžiausias galimas svoris – 30 kg
6.2.2.1 Pristatymo terminas Lietuvoje sekančią darbo dieną iki 10 val. ryto. (pristatymo paslauga teikiama tik 10–yje didžiausių Lietuvos miestų)
6.2.2.2 Pristatymo terminas ES sekančią darbo dieną iki 10 val. ryto (pristatymo paslauga teikiama tik Rygoje ir Taline)

6.2.3 Skubi siunta iki 12 val. (S2) – Didžiausias galimas svoris – 30 kg..
6.2.3.1 Pristatymas Lietuvoje sekančia darbo dieną iki 12 val. ryto (pristatymo paslauga teikiama tik Lietuvos administracinių rajonų centruose)
6.2.3.2 Pristatymas ES sekančią darbo dieną iki 12 val ryto. (pristatymo paslauga teikiama tik Rygoje ir Taline)

 

Atgal į turinį

7. PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

7.1. Visos pašto korespondencijos ir skubios (kurjerinės) siuntos privalo būti pažymėtos specialiais siuntų lipdukais, kuriuos sugeneruoja UAB „Samus“ savitarnos sistema. Pašto korespondencijos ir skubios (kurjerinės) siuntos be minėtų žymų yra nepriimamos, t. y. UAB „Samus“ kurjeris turi teisę jų nepriimti iš kliento.
7.2 Formuojant korespondencijos ir skubias siuntas UAB „Samus“ savitarnoje, labai svarbu teisingai jas adresuoti.
a) Būtina nurodyti gavėjo vardą pavardę arba įmonės ar įstaigos pavadinimą. Juos reikėtų nurodyti pilnus, rašyti lotyniškomis raidėmis. Siuntą galima siųsti tik konkrečiam  gavėjui į konkretų adresą, t. y.  negalima rašyti paštomatų adresų, vietoje adreso nurodyti prekybos centrų ar įmonių pavadinimų.
b) Pasirinkti šalį (pagal nutylėjimą yra nurodyta Lietuva).
c) Miesto/gyvenvietės pavadinimas – jį reikia pasirinkti iš sistemos siūlomo sąrašo (sąrašas atsiranda įrašius pirmas tris raides), atsižvelgiant į reikalingą rajoną (jei      vietovė nėra savivaldybės centras).
d) Tokiu pačiu principu (pasirenkant iš sistemos pateikiamo sąrašo) pasirenkamas ir gatvės pavadinimas, ir namo numeris.
e) Jei reikia, įrašykite buto arba kabineto numerį.
Jei adresas buvo įrašytas korektiškai, tuomet pašto kodą savitarnos sistema priskirs automatiškai. Jei suvedus adresą, savitarnos sistema Jums rodo pranešimą „Neatpažintas adresas. Patikrinkite.“, vadinasi įvedėte netikslų arba neegzistuojantį adresą. Turimą adresą visada galite patikrinti Registrų centro (toliau RC) administruojamame puslapyje www.regia.lt. Lietuvoje gali būti adresų be gatvės pavadinimo, tačiau negali būti be namo/pastato numerio. SVARBU – faktas, kad adresą gavote iš RC Gyventojų arba Juridinių asmenų adresų registro, nėra įrodymas, kad adresas yra tikslus. Pašto paslaugas teikiančios bendrovės naudoja RC Adresų registrą, kuris yra preciziškai tikslus ir reguliariai atnaujinamas.
7.3 Užsakovas atsako už tai, kad laiškas/siunta/krovinys pagal jo technines sąlygas ir standartus būtų tinkamai paruoštas, įpakuotas ir paženklintas taip, kad jį vežant nekiltų pavojaus vairuotojui (-ams), tretiesiems asmenims, aplinkai, vežamiems siuntom/kroviniams ir transporto priemonei. Siunta/Krovinys turi būti tokioje taroje ar įpakavime, kuris būtinas siuntai/kroviniui išsaugoti nepakitusiu (nesugadintu ir nesužalotu) jo pervežimo, pakrovimo ir iškrovimo, saugojimo, rūšiavimo bei sandėliavimo metu. Vežant dokumentus, jie turi būti supakuoti į vokus. Jeigu siunta/krovinys turi ypatingų savybių, jis turi būti įpakuotas pagal reikalavimus, keliamus tokios rūšies siuntom/kroviniams.
7.4 Visa papildoma informacija apie siuntą (jos turinį, ypatingas jos savybes, siunčiamos prekės kodas, jos pavadinimas ar specialus žymėjimas, taip pat papildomą informacija apie siuntos pristatymo subtilybes) privalo būti įrašyti langelyje „Pastabos“.
7.5 Visos Pakuotės turi būti Siuntėjo parengtos ir supakuotos saugiam transportavimui.
7.6 UAB „Samus“ neaprūpina transportu su reguliuojama temperatūra. Visas prekes, kurios gali būti pažeistos dėl gabenant galinčių pasitaikyti sąlygų, pvz. temperatūros arba atmosferos slėgio pokyčių, turi apsaugoti siuntėjas.
7.7 Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ją vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 1metras aukščio, esant –25 – +40 laipsnių aplinkos temperatūrai ir jos svyravimams.
7.8 Ant pakuotės nereikia klijuoti spec. ženklinimo „Nevartyti“, „Dūžta“ ir kitų, nes pervežimo, rūšiavimo, perkrovimo procesuose į šiuos ženklus nėra atsižvelgiama. Į pastabas, dėl siuntos turinio, pristatymo termino, užrašytas ranka neatsižvelgiama.
7.9 Pakuotė turi būti tokia, kad nebūtų įmanoma prieiti prie jos turinio nepažeidus pačios pakuotės (nepraplėšus dėžės ir pan.).
7.10 Jeigu kartu su Siunta vežami dokumentai (sąskaitos–faktūros ir t.t.), jie turi būti įdėti į vieną iš pakuočių. Ant pakuotės turi būti pažymėta, kad joje yra dokumentai. Rekomenduojama dokumentus dėti į pirmąją pažymėtą pakuotę.
7.11 Kai siunta/krovinys vežamas keliems gavėjams, jis turi būti sugrupuotas ir supakuotas atskirai kiekvienam gavėjui. Tokiu atveju laikoma, kad kiekvienam iš gavėjų gabenama atskira siunta.
7.12 Visoms Pakuotėms viršutinėje ir priekinėje dalyje turi būti užklijuotas siuntos lipdukas su unikaliu kodu (barkodas);
7.13 Pasirinkus paslauga, “Skubi siunta”, privaloma nurodyti gavėjo telefono numerį ir pašto kodą.
7.14 Jeigu aukščiau nurodytų apribojimų ir reikalavimų nėra laikomasi, UAB „Samus“ siuntos/krovinio negabena. Jeigu per neapsižiūrėjimą UAB „Samus” kurjeris tokia siuntą/krovinį paima – UAB „Samus” už siuntos turinį ir jos prekinę išvaizda atsakomybės neprisiima. UAB „Samus” taip gali netinkamai supakuotą siuntą/krovinį grąžinti siuntėjui arba patys pašalinti pakavimo, žymėjimo ar informacijos trūkumus už tai papildomai apmokestinant siuntėją pagal UAB „Samus” įkainius. Taip pat tokios siuntos pristatymo terminas skaičiuojamas nuo pilno trūkumų pašalinimo dienos.
7.15. Išskirtiniais atvejais UAB „Samus“ gali priimti vežimui nestandartines siuntas, kurių pervežimo įkainiai skaičiuojami pagal atskirą kainoraštį ir prieš pateikiant tokį užsakymą klientas turi susiderinti su UAB „Samus“ atstovais dėl nestandartinės siuntos pervežimo.
7.16 Iš keleto pakočių susidedančios siuntos bendrasis svoris neribojamas, jeigu kiekviena atskira siuntos pakuotė neviršija nustatyto vienos pakuotės ribinių išmatavimų limito.
Atgal į turinį

8. SIUNTOS PERDAVIMAS VEŽIMUI

8.1 Siuntėjas pateikia UAB „Samus“ paruoštą laiška/siuntą/krovinį, ant kurios turi būti užklijuotas siuntos lipdukas, užsakyme nurodytu adresu ir laiku.
8.2 Jeigu siuntos masė neviršija 30 kg, krovinį pakrauti bei iškrauti iš transporto priemones privalo UAB „Samus“.
8.3 Jeigu siuntos (atskiros pakuotės) masė viršija 30 kg arba krovimo darbams reikalinga papildoma technika, Užsakovas atsako už tai, kad krovinį į transporto priemonę pakrautų siuntėjas, o iškrautų gavėjas. Krovimo darbams skiriama 15 min. Už kiekvienas papildomas 10 min. užsakovas privalo sumokėti pagal UAB „Samus“ įkainius.
8.4 Priimant siuntą ir UAB „Samus“ kurjeriui nuskenavus visas priimamas siuntas, siuntėjas turi pateikti atspausdintą siuntų perdavimo važtaraštį.
8.5 Važtaraštį visada pildo siuntėjas. Siuntėjas atsako už važtaraštyje pateiktų duomenų tikslumą.
8.6 Užsakovas atsako už visas UAB „Samus“ patirtas išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl siuntėjo netiksliai nurodytų duomenų ar instrukcijų, skirtų važtaraščiui pildyti.
8.7 Priimdama siuntą UAB „Samus“ turi teisę tikrinti krovinį ir reikalauti įrašyti į važtaraštį pastabas apie krovinio ženklinimą ir numeraciją, krovinio ar pakuotės išorinę būklę, kitus reikšmingus duomenis. Jeigu siuntėjas nesutinka su UAB „Samus“ pastabomis ir atsisako po jomis pasirašyti, UAB „Samus“ turi teisę atsisakyti priimti siuntą.
8.8 UAB „Samus“ gali savo nuožiūra arba reikalaujant valdžios institucijoms, bet kuriuo metu atidaryti ir patikrinti bet kurią siuntą.
8.9 Užsakovas (taip pat ir siuntėjas, perduodamas siuntą) sutinka, kad UAB „Samus“ ir kompetentingos valdžios institucijos turi teisę netrukdomai tikrinti siuntą.
8.10 Pagal vieną važtaraštį galima gabenti tik tiek siuntų kiek yra nurodyta važtaraštyje.
8.11 UAB „Samus“ pasilieka teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos ar netinkamai pažymėtos Siuntos. Kurjeris gali nelaukti ilgiau nei 10 minučių , jei jam atvykus, siunta neparuošta perdavimui.
Atgal į turinį

9. GABENIMUI NEPRIIMAMI DAIKTAI

9.1 Šie daiktai yra nepriimtini gabenimui į jokią paskirties vietą:
9.1.1 Ginklai ir jų dalys;
9.1.2 Sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos;
9.1.3 Narkotinės ir psichotropinės medžiagos;
9.1.4 Gyvi gyvūnai ir augalai;
9.1.5 Greitai gendantys maisto ir kiti produktai;
9.1.6 Skysti produktai;
9.1.7 Dažai ir kiti toksiški ar koroziją galintys sukelti tirpalai;
9.1.8 Alkoholio ir tabako gaminiai;
9.1.9 Daiktai su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;
9.1.10 Pinigai (banknotai ir monetos), išskyrus grynųjų pinigų surinkimo (C.O.D.) operacijas;
9.1.11 Vertybiniai popieriai (vekseliai, čekiai, obligacijos, valstybės iždo vekseliai, akcijos);
9.1.12 Loterijos bilietai;
9.1.13 Ypač vertingi daiktai (antikvariniai daiktai, turintys kolekcinę vertę daiktai, taurieji metalai ir pan.);
9.1.14 Žmogaus palaikai arba kūno dalys;
9.1.15 Siuntos, kurias gabenti, importuoti arba eksportuoti draudžia koks nors įstatymas, nutarimas, reglamentas arba taisyklės;
9.1.16 Kroviniai, kuriems reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės arba kitos sąlygos;
9.2 UAB „Samus“ neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas tokių krovinių siuntas.
9.3 Užsakydamas transportavimui nepriimamų daiktų pervežimą, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, užsakovas prisiima visišką atsakomybę už visus tokio žingsnio padarinius ir įsipareigoja padengti UAB „Samus“ dėl šios priežasties patirtus nuostolius.
9.4 Pagal krovinio paskirties vietą bei įvairius kontrolės ir muitinės formalumus kai kurioms prekėms gali būti pritaikyti papildomi apribojimai ir pratęstas pervežimo laikas. UAB „Samus“ pasilieka teisę nepriimti pakuočių, kurioms taikomi tokie apribojimai, arba nepriimti pakuočių saugumo arba apsaugos sumetimais. Išsamesnę informaciją apie tai galima gauti pagal pageidavimą.
Atgal į turinį

10. SIUNTOS ATIDAVIMAS GAVĖJUI

10.1 Atvežus siuntą į paskirties punktą, UAB „Samus“ privalo perduoti ją važtaraštyje arba ant siuntos lipduko nurodytam Gavėjui.
10.2 Priklausomai nuo užsakytos paslaugos tipo, siunta /krovinys gavėjui gali būti pristatoma sekančiais būdais:
10.2.1 Paprastoji mažoji korespondencijos, Paprastoji pirmenybinė mažoji korespondencijos, Paprastoji didžioji korespondencijos, Paprastoji pirmenybinė didžioji korespondencijos siuntos pristatomos į gavėjo pašto dėžutę. Jei gavėjas neturi pašto dėžutės arba kurjeris neturi galimybės iki jos prieiti (užrakinta laiptinė, nėra domofono ar kita), arba dėžutė pakabinta aukščiau nei 2 pastato aukšte ir pastate nėra lifto, siunta grąžinama siuntėjui. Informacija apie šio tipo siuntų pristatymo laiką bei jos gavėjus siuntėjui neteikiama.
10.2.2 Registruota mažoji, registruota pirmenybinė mažoji, registruota didžioji, registruota pirmenybinė didžioji, skubi siunta pristatoma gavėjui arba jo įgaliotam asmeniui į rankas pasirašytinai. Jei siunta adresuota juridiniam asmeniui, tai siunta laikoma įteikta, kai ją priima ir pasirašo įmonės darbuotojas, jei kurjeriui nesudarytos sąlygos pasiekti gavėją asmeniškai jis siuntą palieka pas administratorę, budintį ar apsaugos darbuotoją. Neradus gavėjo nurodytu adresu jam ant durų paliekamas pranešimas, jei ant siuntos yra nurodytas gavėjo telefono numeris – kurjeris gali bandyti susisiekti su gavėju ir susitarti dėl pristatymo laiko ir vietos.
10.3 Užsakovas atsako už tai, kad gavėjas siuntą priimtų Taisyklių nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.
10.4 Priimdamas siuntą, gavėjas privalo kartu su UAB „Samus“ kurjeriu patikrinti siuntos būklę.
10.5 Gavėjui pasirašius važtaraštyje arba delninuko ekrane, siunta laikoma perduota. Užsakovas ir gavėjas pripažįsta, kad, atsižvelgiant į egzistuojančią praktiką, siuntos pervežimo metu gali būti surašyti keli važtaraščiai. Gavėjui pasirašius ant bet kurio iš važtaraščių, pagal kurio duomenis galima identifikuoti siuntą, ta siunta laikoma perduota, nors kiti važtaraščiai dėl tos pačios siuntos ir nebūtų gavėjo pasirašyti.
10.6 Pastebėjęs siuntos ar vienos iš pakuočių pažeidimą, gavėjas privalo tai atžymėti važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Gavėjui pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkinga ir UAB „Samus“ neprisiima jokių įsipareigojimų dėl siuntos ar jos dalies sugadinimo ar praradimo, kuris buvo pastebėtas vėliau.
10.7 Užsakovui pareikalavus, UAB „Samus“ pateikia siuntos įteikimo datą, laiką ir priėmusio asmens parašą patvirtinančių dokumentų kopijas pagal įkainius, nurodytus sutartyje. Šių dokumentų originalai nepateikiami.
10.8 Kurjeris turi teisę nelaukti kol siunta bus priimta ilgiau nei 10 minučių.
Atgal į turinį

11. SIUNTOS PERDAVIMO APSUNKINIMAI

11.1 Po kiekvieno mėginimo pristatyti skubia siuntą, registruotą pašto korespondencijos siuntą, gavėjo adresu paliekamas pranešimas.
11.2 Susidarius aplinkybėms, kurios apsunkina siuntos perdavimą (nėra techninių galimybių iškrauti krovinį, atsisako priimti siuntą (atsisakymu laikomas nesutikimas apmokėti važtaraštyje nurodytas ar kitais pagrindais UAB „Samus“ priklausančias sumas), kt.), UAB „Samus“ privalo prašyti tolesnių užsakovo instrukcijų.
11.3 Užsakovas privalo padengti UAB „Samus“ instrukcijų gavimo ir vykdymo išlaidas.
11.4 Nesulaukęs instrukcijų arba jų nesant, UAB „Samus“ turi teisę užsakovo sąskaita iškrauti krovinį ir perduoti jį saugojimui į terminalą. Skubios siuntos terminale 3 dienas (įskaitant iškrovimo i terminalą dieną) sandėliuojamos nemokamai; už tolesnį sandėliavimą užsakovas privalo sumokėti pagal UAB „Samus“ įkainius.
11.5 Aukščiau nurodytame punkte aptartu atveju gabenimas laikomas užbaigtu, o visi užsakovo įsiskolinimai UAB „Samus“ ir pareiga padengti papildomos išlaidas išlieka.
11.6 Tuo atveju, kai nepavyksta pristatyti laiško/siuntos kurjeris palieka pranešimą apie bandymą pristatyti siuntą, pašto dėžutėje, ant adresato durų ar kitoje matomoje ir prieinamoje vietoje. Pranešime pateikiama informacija apie tai, kur siunta/laiškas gali būti atsiimti susitarus su kurjerių dėl atsiėmimo laiko.
11.7 Korespondencijos Siunta pas kurjerį yra saugoma 14 darbo dienų po pranešimo palikimo.Praėjus 14 darbo dienų, siunta grąžinama siuntėjui.
11.8 Už grąžinamas S, SG, S1, S1G, S2, S2G, PS, SW, SWE, SWG, SWEG tipo siuntas, siuntėjui į sąskaitą įtraukiamas siuntos grąžinimo mokestis, kuris yra lygus to tipo siuntos pristatymo kainai.
Atgal į turinį

12. NEĮTEIKTOS SIUNTOS

12.1 Jeigu dėl kurios nors priežasties įteikti siuntos gavėjui yra neįmanoma, o užsakovas nepateikė UAB „Samus“ įvykdytinų instrukcijų, siunta bus grąžinta siuntėjui.
12.2 Atlyginimas už siuntos grąžinimą priskaičiuojamas užsakovui kartu su pradiniu atlyginimu (jei sutartyje nenumatyta kitaip), išskyrus atvejus, kai siuntos buvo negalima pristatyti dėl UAB „Samus“ kaltės. Užsakovas taip pat atlygina visas kitas UAB „Samus“ turėtas išlaidas, įskaitant muitus, kitus valstybinius mokesčius, mokesčius už sandėliavimą bei kitokias išlaidas, jeigu tokių buvo.
Atgal į turinį

13. GABENIMO LAIKAS IR KOMPENSACIJA

13.1 UAB „Samus“ negali garantuoti tikslaus kurjerio atvykimo laiko.
13.2 Galiojantys Siuntų gabenimo terminai nurodyti sutartyje ir/arba tinklapyje www.samus.lt.
13.3 Gabenimo laikas skaičiuojamas darbo dienomis nuo siuntos paėmimo iš siuntėjo dienos iki pristatymo gavėjui dienos. Jeigu siunta/krovinys neparuoštas gabenimui, paėmimo diena nukeliama iki visų sąlygų įvykdymo. Tokiu atveju užsakovas turi dar kartą pakartoti užsakymą. Gabenimo laiko skaičiavimas baigiamas, kai siunta yra pristatyta lydraštyje nurodytu siuntos/krovinio pristatymo adresu, nors jos ir nepavyktų dėl tam tikru priežasčių įteikti gavėjui.
13.4 Gabenimo laiką pratęsia 18.4. punkte nurodytos aplinkybės.
13.5 Jeigu UAB „Samus“ pavėluoja pristatyti Lietuvoje gabenamą siuntą, užsakovui kompensuojama už siuntos gabenimą sumokėta suma (užsakovas atleidžiamas nuo pareigos sumokėti nurodytą sumą).
Atgal į turinį

14. PASLAUGŲ TARIFAI IR ĮKAINIAI

14.1 Galiojantis UAB „Samus“ kainoraštis nurodomas sutarties priede ir/arba tinklapyje www.samus.lt
14.2 Nuolaidos už UAB „Samus“ teikiamas paslaugas pasirašytose sutartyse galioja tik tuo atveju jei išrašant sąskaitą yra pilnai atsiskaityta už praėjusio mėnesio paslaugas. Jei sąskaitos išrašymo dieną yra neapmokėtų sąskaitų, sutartyje numatytos nuolaidos netaikomos ir sąskaita už einamąjį mėnesį išrašoma be nuolaidų pagal galiojančius įkainius, pateikiamus www.samus.lt tinklapyje.
14.3 UAB „Samus“ darbuotojų nurodomi paslaugų tarifai ir įkainiai grindžiami užsakovo (siuntėjo) pateikta informacija, tačiau galutiniai paslaugų tarifai ir įkainiai gali skirtis, kadangi yra grindžiami faktiniais pateiktos siuntos matmenimis bei šių Taisyklių taikymu.
Atgal į turinį

15. PVM SĄSKAITŲ–FAKTŪRŲ IŠRAŠYMAS IR APMOKĖJIMAS

15.1 Gabenimo paslaugų PVM sąskaitos–faktūros apmokamos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos–faktūros išrašymo datos, o šalims nesudarius sutarties – ne vėliau kaip iki siuntos/krovinio paėmimo. Sumokėtų muitų, mokesčių ir baudų sąskaitos–faktūros apmokamos ne vėliau kaip gavėjui priimant siuntą.
15.2 Sąskaita Siuntėjui – išlaidos, kurias pagal sąskaitą turi apmokėti siuntėjas.
15.3 Sąskaita Gavėjui – išlaidos, kurias pagal sąskaitą turi apmokėti gavėjas. Jeigu tam tikras išlaidas ar kitas sumas turi apmokėti gavėjas, tai turi būti nurodyta atitinkamame važtaraščio skyriuje. Siuntos, už kurias apmoka gavėjas, priimamos gabenti tik į tiksliai nurodytas vietas. Jeigu gavėjas atsisako mokėti, sąskaita už gabenimą yra išrašoma užsakovui.
15.4 Sąskaita trečiajai šaliai – išlaidos, dėl kurių sąskaita išrašoma ne siuntėjui arba gavėjui, o trečiai šaliai. Jeigu tam tikras išlaidas ar kitas sumas turi apmokėti trečioji šalis, tai turi būti nurodyta atitinkamame važtaraščio skyriuje. Nepadarius šio įrašo arba trečiajai šaliai neapmokėjus sąskaitos, sąskaita už gabenimo paslaugas yra išrašoma užsakovui, o už muitus, PVM, akcizus ir kitus valstybinius mokesčius bei susijusias baudas – gavėjui.
15.5 Muitai ir kiti valstybiniai mokesčiai nustatomi pagal siuntų turinį. Jeigu važtaraštyje nėra pažymėta, kad muitus ir kitus valstybinius mokesčius sumoka siuntėjas arba kad muitus ir kitus valstybinius mokesčius sumoka trečioji šalis, tokius mokesčius bei susijusias baudas apmoka gavėjas.
15.6 Užsakovui visuomet tenka atsakomybė už visų su siunta susijusių išlaidų ir mokesčių apmokėjimą , įskaitant importo/eksporto procedūrų ir muito garanto paslaugas.
Atgal į turinį

16. SĄSKAITOS–FAKTŪROS KOREGAVIMAI

16.1 UAB „Samus“ gali patikrinti kiekvieną važtaraštį pasirinktos paslaugos ir pakuotės/siuntos masės atžvilgiu. Neteisingai pasirinkus paslaugą arba nurodžius masę, UAB „Samus“ pataiso važtaraštį. Tokie pataisymai atspindimi sąskaitoje–faktūroje.
Atgal į turinį

17. ATSISAKYMAS PRIIMTI SIUNTAS ARBA JŲ ATMETIMAS

17.1 UAB „Samus“ pasilieka teisę atsisakyti priimti siuntą (–as) arba ją atmesti, jeigu gabenant tokias siuntas, būtų pažeista kuri nors iš šių Taisyklių arba UAB „Samus“ atsakingų darbuotojų nuomone tokia siunta gali padaryti žalos įrangai, personalui, kitoms siuntoms bei uždelsti siuntų pristatymą.
Atgal į turinį

18. ATVEJAI, KURIAIS ATSAKOMYBĖ NĖRA PRISIIMAMA IR NEGALI BŪTI TAIKOMA

18.1 UAB „Samus“ atsakomybė už bet kokius pažeidimus bet kuriuo atveju, nepriklausomai nuo to, ar UAB „Samus“ žinojo arba privalėjo žinoti, jog žala gali būti padaryta, nėra didesnė už gabenimui taikomoje konvencijoje ir šių taisyklių punkte 19.
18.2 UAB „Samus“ jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant pajamų arba pelno praradimą bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą.
18.3 UAB „Samus“ neatsako už siuntos ar jos dalies praradimą, sugadinimą ar pavėluotą pristatymą dėl aplinkybių, nurodytu 18.4, 18.5 punktuose bei su tuo susijusius nuostolius. Užsakovas turi įvertinti tokių įvykių bei nuostolių pavojų. Jeigu Užsakovas nori nuo tokių atvejų apsidrausti, jis turi Siuntą apdrausti. UAB „Samus“ gali tarpininkauti Užsakovui apdraudžiant su gabenimu susijusius interesus.
18.4 UAB „Samus“ neatsako ir neišmokamos jokios kompensacijos ar kitos sumos, jeigu patiriamas bet koks nuostolis ar žala, siunta ar jos dalis prarandama ar sugadinama, pristatoma pavėluotai, ne ten kur reikia arba nepristatoma dėl nuo UAB „Samus“ valios nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip:
18.4.1 Teisėti ar neteisėti valstybės institucijų ar įstaigų (įskaitant muitines įstaigas ir jų pareigūnus) veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės pasienio ruožuose bei kitos kliūtys krovinio pervežimui bei ekspeditoriaus paslaugų teikimui;
18.4.2 Boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas šalies, prašančios atleisti nuo įsipareigojimų, įmonėje;
18.4.3 Stichinės nelaimės: smarkios audros, pūgos, ciklonai, gausiai iškritęs sniegas, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai;
18.4.4 Sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas;
18.4.5 Karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas;
18.4.6 Kita nenugalima jėga;
18.4.7 Krovinio pobūdis, savybės, būdingi trūkumai ar defektai;
18.4.8 Muitinės ar kitų valstybės institucijų procedūros;
18.4.9 Užsakovo nurodymai ar instrukcijos, pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kiti veiksmai (neveikimas);
18.4.10 Siuntėjo ar gavėjo veiksmai (neveikimas);
18.4.11 Bet kurių važtaraštyje arba šiose Taisyklėse nurodytų nuostatų, terminų ir sąlygų pažeidimas, įskaitant neteisingą informaciją apie krovinį ar gabenimą, netinkamą arba nepakankamą siuntų įpakavimą, apsaugą, ženklinimą arba adresavimą, pareigų muitinei nevykdymą, netinkamą paslaugos tipo pasirinkimą, bei kitus dalykus;
18.4.12 Su UAB „Samus“ nesusijusių asmenų veiksmai (neveikimas);
18.4.13 Kitos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės.
18.5 UAB „Samus“ taip pat neatsako šiais atvejais:
18.5.1 Siuntėjo supakuotų ir užplombuotų prekių praradimo arba pažeidimo atvejais, jeigu pristatymo metu plomba nesulaužoma, o pakuotė išlieka vientisa;
18.5.2 Išsitrynus magnetinėse juostelėse, kompiuterio diskuose ar diskeliuose arba kitose duomenų saugojimo priemonėse ar laikmenose įrašytiems duomenims, ar kitaip juos praradus;
18.5.3 Kai transportuojant arba kraunant pažeidžiamos dienos šviesos lempos, neoninės šviesos, neoninės iškabos, rentgeno vamzdžiai arba kitokie greitai dūžtantys ar lūžtantys daiktai;
18.5.4 Kai Siuntos turinį sudarė pinigai ar kiti gabenimui nepriimami daiktai (žr. 12 skirsni „Gabenimui nepriimami daiktai“);
18.5.5 Kai Siunta pristatoma pavėluotai dėl to, kad UAB „Samus“ laikėsi savo muitų ir mokesčių mokėjimo principų;
18.5.6 Kai UAB „Samus“ neturi galimybės gauti pristatymo patvirtinimą.
Atgal į turinį

19. ATSAKOMYBĖS RIBOS IR DEKLARUOTOJI VERTĖ

19.1 UAB „Samus“ už prarastas, visiškai išplėštas ar sugadintas skubias siuntas kompensuoja klientui:
19.1.1 Už įvertintąsias skubias siuntas – siuntėjo nurodytą įvertinimo sumą ir grąžina siuntimo mokestį, įvertinimo mokestis negrąžinamas;
19.1.2 Už išpirktines skubias siuntas – siuntėjo nurodytą išperkamąjį mokestį ir grąžina siuntimo mokestį.
19.1.3 Už paprastas neįvertintas siuntas grąžinama jų vertė, bet ne daugiau kaip 100 EUR. Siuntos vertę įrodančiu dokumentu laikoma pirkimo sąskaita faktūra.
19.2 Jei klientas reikalauja kompensuoti prarastų ar sugadintų daiktų vertę, kuri viršija nurodytas didžiausias kompensuojamas sumas už paprastas, įvertintas ar išpirktines siuntas, klientui siūloma arba kompensuoti didžiausias kompensuojamas vertes, bet negrąžinti siuntos, arba grąžinti savo nuožiūra nustatytą didžiausios kompensuojamos vertės dalį, priklausomai nuo sugadinto indėlio dalies. Pašto pasiuntinių paslaugų teikėjas, išmokant kompensaciją už prarastas siuntas, neprisiima atsakomybės dėl netiesioginių nuostolių ar negautų pajamų.
19.2.1 Sumokėjęs UAB „Samus“ šalių sutarto dydžio papildomą mokestį, užsakovas (siuntėjas) gali deklaruoti didesnę siuntos vertę, negu nurodyta 19.1.2 – 19.1.3 punktuose. Deklaruotoji Siuntos vertė negali viršyti deklaruotos muito vertės.
19.2.2 Užsakovas (siuntėjas) sutinka ir suvokia, kad atsitikus žalos faktui kai nebuvo sumokėta 18.3 punkte nurodytas papildomas mokestis, kompensacija už prarastą, apgadintą skubia siuntą, negali viršyti 100 EUR sumos. Atsižvelgiant į šių taisyklių 18 skirsnyje išvardintas vežėjo atsakomybės ribas, užsakovas (siuntėjas) taip pat sutinka ir suvokia, kad apdrausti savo interesus, viršijančius vežėjo Taisyklėse numatytą atsakomybę, prievolė tenka siuntėjui.
19.3 Už prarastas ar sugadintas registruotas pašto korespondencijos siuntas, UAB “Samus” kompensuoja suma, kuri lygi dviguboms siuntimo išlaidoms.
19.4 Už prarastas, laiku nepristatytas ar sugadintas paprastąsias pašto korespondencijos siuntas, žala nekompensuojama.
19.5 Bet koks mėginimas deklaruoti UAB „Samus“ leidžiamus maksimumus viršijančią vertę yra negaliojantis ir niekinis. Jeigu UAB „Samus“ per neapsižiūrėjimą priima gabenti siuntą, kurios deklaruotoji vertė viršija leistinas maksimalias vertes, lieka galioti visos tokiai siuntai taikomos šių Taisyklių nuostatos.
Atgal į turinį

20. GARANTIJŲ NEBUVIMAS

20.1 UAB „Samus“ neteikia jokių numanomų garantijų. Garantijos negali būti reiškiamos žodžiu.
Atgal į turinį

21. PRETENZIJŲ REIŠKIMAS

21.1 Jeigu pervežimas buvo atliekamas kelių transportu, užsakovas suvokia ir sutinka, kad pagal CMR konvencijos 30 straipsnio 2 ir 3 dalis būtina sąlyga UAB „Samus“ atsakomybei iškilti yra raštiškos pretenzijos jam pareiškimas: dėl krovinio sugadinimo – ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo krovinio pristatymo, dėl pristatymo termino viršijimo – ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną nuo krovinio pristatymo. Užsakovas taip pat suvokia ir sutinka, kad per nurodytus terminus nepareiškęs pretenzijos, jis pagal CMR konvencijos aiškinamojo rašto 229 punktą netenka teisės į nuostolių atlyginimą.
21.2 Visais kitais atvejais UAB „Samus“ atsakomybė galima tik tuo atveju, jeigu užsakovas nedelsdamas, bet jokiu būdu ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, pateikia rašytinę pretenziją UAB „Samus“.
21.3 Dokumentai, būtini pretenzijos pareiškimui:
21.3.1 Pretenzijos tekstas numeruotas, kuriame apibūdinama pretenzijos esmė, nurodoma siuntos paėmimo–pristatymo data, siuntos numeris. Tekste ar įmonės blanke turi būti nurodyti užsakovo banko rekvizitai. Pretenzija turi būti ant firminio įmonės blanko, pasirašyta atsakingo asmens, originalas. Jei sudaryta sutartis, nurodomas sutarties numeris ir data. Pretenziją gali pareikšti tik užsakovas.
21.3.2 UAB „Samus“ važtaraštis arba lydraštis su unikaliu pakuotės numeriu (brūkšniniu arba QR kodu), su siuntą priėmusio kurjerio numeriu ar parašu, pagal kurį gabenama siunta, kopija.
21.3.3 PVM Sąskaitos–faktūros, invoice, kito vertę įrodančio dokumento kopija, kurioje pažymėta sugadintos ar prarastos prekės įsigijimo vertė.
21.3.4 Siuntos nuotraukos, kai Siunta yra sugadinta ar pažeista. Aktas turi būti pasirašytas gavėjo ir UAB „Samus“ atstovo dviem egzemplioriais ir vienas originalas pateiktas kartu su pretenzija.
21.3.5 Esant reikalui, nepriklausomos nuostolių įvertinimo agentūros aktas.
21.4 Visi 21.3. punkte nurodyti dokumentai ar atitinkamos patvirtintos jų kopijos privalo būti pateikti paštu, registruotu ar kurjeriniu paštu UAB „Samus“ korespondencijos gavimo adresu.
21.5 Užsakovas, siuntėjas ar gavėjas sutinka ir supranta kad visos UAB „Samus“ gabenamos pakuotės yra registruojamos pagal unikalų pakuotės numerį ir tik pateikus šį numerį pretenzijos priimamos bei nagrinėjamos. Be unikalaus pakuotės numerio nėra galimybės identifikuoti siuntą..
Atgal į turinį

22. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS

22.1 Jeigu kuri nors šiose Taisyklėse esanti nuostata prieštarautų kuriai nors galiojančiai tarptautinei sutarčiai, Lietuvos Respublikos įstatymui, vyriausybės nutarimui ar potvarkiui, ministerijos įsakymui arba kitų taikytinų teisės aktų reikalavimams – tokia nuostata lieka galioti kaip UAB „Samus“ ir Užsakovo sutarties dalis tiek, kiek ji neprieštarauja minėtiems teisės aktams. Bet kuri negaliojanti nuostata neturi įtakos kitų šių Taisyklių dalių galiojimui.
Atgal į turinį

23. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Ginčai tarp UAB „Samus“ ir naudotojų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Atgal į turinį

Norite šiuolaikiškos paslaugų kokybės perkeliant darbą į elektroninę erdvę?

Tapkite klientu